Український культурний фонд

Обрання до складу Наглядової ради Фонду представників закладів культури та громадських об’єднань шляхом проведення рейтингового інтернет-голосування

Поточні голосування


Про Український культурний фонд

Український культурний фонд створено з метою сприяння розвитку культури та мистецтв України, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір.

Про Наглядову раду Фонду

Наглядова рада Фонду складається з дев'яти осіб - двох осіб, визначених Президентом України, двох осіб, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, двох осіб - представників закладів культури, двох осіб - представників громадських об'єднань та Голови Фонду (за посадою).

Порядок проведення голосування

Інтернет-голосування з обрання до складу Наглядової ради Фонду представників закладів культури та громадських об'єднань здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про Український культурний фонд» і Положенням про Український культурний фонд.

Інтернет-голосування триває два тижні з 13 по 27 жовтня 2017 року.

Порядок оголошення результатів

Лічильна комісія опрацьовує електронний протокол інтернет-голосування протягом 3-7 днів та оприлюднює його результати на офіційному веб-сайті Мінкультури.